English Macedonian

ТранспортГарантираме за навремено и безбедно доставување на стоката.

Transport

Bo ЕВРОМАК функционира друштво за транспорт ЕВРОМАК ШПЕД кое врши испорака на стоката до вашата дестинација.

Покрај испораката на нашата стока, ЕВРОМАК ШПЕД врши услуги и на други компании во меѓународниот транспорт.

Гарантираме за навремено и безбедно доставување на стоката.

Останете поврзани со нас!